Het Deugdenspel
 

Ontvang wekelijks een deugd

Via je mail of via Facebook

Via de website van Uitgeverij ACT on Virtues kun je je aanmelden voor de deugd van de week. Je ontvangt dan iedere week op maandagochtend (gratis) een deugd per email.

Ruim 2000 mensen zijn al geabonneerd en doen hun best deugden toe te passen en te verspreiden!

Je kunt de deugd van de week ook volgen (liken!) via de Facebookpagina Deugdenkaarten (van Uitgeverij ACT on Virtues).

 

 

Gebruik de kaarten thuis, op school en bij coaching

Bespreek ze met je kinderen of collega's

Je kunt bewust een deugdenkaart kiezen of per toeval een kaart uit de set pakken. Laat de kaart hardop voorlezen en begin een gesprekje.

Vraag bijvoorbeeld: Wat spreekt je aan? Of: Welk deel van de deugd gaat je goed af? Vraag om een voorbeeld waaruit dit blijkt. Je kunt ook vertellen hoe jij het inzetten van de deugd onlangs nog bij het kind hebt opgemerkt.

Of vraag: Welk deel van de deugd vind je moeilijk? Vraag om een voorbeeld waaruit dit blijkt. Vraag: wat kan je helpen om in deze deugd te groeien? Wat kun je ermee bereiken?

Luister zonder te oordelen of advies te geven. Vraag hoe het gesprek geholpen heeft en rond het gesprek af met het benoemen van een deugd die je in het kind gezien hebt.

 

Deugd van de week

De betekenis van de deugd laten doordringen
Je kunt wekelijks een nieuwe deugdenkaart kiezen en er elke dag even op terugkomen. Dit geeft leerlingen de kans zich te richten op de deugd van de week en de betekenis dringt goed door.

Op maandag: Lees het kaartje samen, bijvoorbeeld om de beurt een zin (kaartje doorgeven). Wat is de betekenis van de deugd? Je kunt vast nog meer toepassingen bedenken die niet op het kaartje vermeld staan.
Op dinsdag: Waarom hechten mensen waarde aan deze deugd, denk je? Hoe ziet de wereld eruit zonder/met de deugd? Hoe heb je dat zelf ervaren? (Veilige grens: zonder namen te noemen)
Op woensdag: Hoe breng je deze deugd zelf in de praktijk?
Op donderdag: Hoe heb je deze deugd de afgelopen week nodig gehad?
Op vrijdag: Bedenk spreuken bij de deugd om de deugd te onthouden. Lees ze hardop voor en hang ze op.

 

Deugdenkaarten verweven met bekende spelletjes

Hints of Pictionary
Je kunt een deugdenkaartje trekken en de deugd laten uitbeelden (hints) of tekenen (pictionary). Je kunt het met 2 teams tegen elkaar spelen, er is dan 1 spelleider. Ieder teamlid is 2x aan de beurt om een deugd uit te beelden of te tekenen voor zijn teamgenoten. Raad je team binnen de tijd deugd die je uitbeeldt, dan krijg je punten. De spelleider reikt de deugdenkaartjes uit en en houdt de tijd en puntentelling bij.

Combi Hints en Pictionary
Maak teams zoals bij het spel Hints of bij het spel Pictionary. Het team dat aan
de beurt is gooit met de dobbelsteen. Bij een even getal (2, 4 of 6 stippen) moet
de deugd worden uitgebeeld als bij Hints; bij een oneven getal (1, 3 of 5 stippen)
moet de deugd worden getekend. 

 

Sketches - de deugd van de maand in de praktijk

Met en zonder deugd
Laat een sketch opvoeren die is gebaseerd op 'Hoe breng je de deugd in de praktijk...' Bedenk situaties waarbij de deugd van toepassing is. Bedenk ook hoe de situatie kan verlopen zonder de deugd. Oudere leerlingen kunnen een uitvoering geven voor de jongere.

Deze website is een service van Uitgeverij ACT on Virtues. Op de webpagina klantenservice informeren we je over ons privacybeleid: www.actonvirtues.nl