Het Deugdenspel
 

Respect

Respect.jpg

 
ruilen.jpg

Respect en inlevingsvermogen

De verschillende deugden overlappen elkaar, inlevingsvermogen kan helpen, ondersteunend werken bij het ontwikkelen van de deugd Respect.
Inlevingsvermogen is het vermogen jezelf te verplaatsen in de situatie van anderen.
Je doet je best de ander beter te begrijpen. Inlevingsvemogen verbindt.

Je kunt je ook letterlijk verplaatsen in de positie van de ander, op televisie zijn er verschillende programma's die een kijkje in andermans leven geven. Puberruil bijvoorbeeld, het effect is vaak dat er meer begrip, respect ontstaat voor iemand met heel andere gewoontes, hobbies, werkzaamheden.
Je kunt eens met iemand ruilen in vaste gewoontes die ontstaan zijn in je gezin of bij een vereniging, in een team.....
Wanneer er thuis een vaste taakverdeling is, kun je eens een dagje ruilen van taak. Hoe is het om altijd deze taak te hebben?
Je kunt ook eens bewust een stukje van de dag meelopen met iemand anders. Meegaan naar een zangkoor om eens te ervaren hoe dat is, je verplaatsen in de persoon die daar al jaren plezier aan beleeft.
Of ga eens een keer mee bij het boodschappen doen en help koken bij die buurvrouw met een allergisch kind, hoe doet zij dat toch elke keer?
Verdiep je nauwkeurig in hun gedachten en gevoelens,
Mensen zijn allemaal anders, we kunnen veel van elkaar leren!

 

Levert 'U'zeggen respect op?

 

Meer respect door 'u' zeggen tegen leraren?

Voor de wat oudere kinderen is dit filmpje van Altijd Wat van de NCRV een aanzet tot gesprek over respect.

Hoe laat je merken dat je respect voor iemand hebt?
Hoe ziet respect eruit?
Hoe klinkt respect?
Wat is het effect van respect tonen/geven?
Wat is het effect van respect zien/ontvangen?

Op welke manier ga jij met je leraren om?
Hoe gaan de leraren bij jou op school met de leerlingen om?
Hoe gaan de leerlingen met elkaar om?
Hoe gaan de leraren met elkaar om?

Als verwerking kunnen de leerlingen een visionboard maken van hoe zij vinden dat respect er uit ziet.
Uiteraard zijn andere verwerkingen ( mindmap, gedichten, verhalen, tekeningen etc) ook mogelijk.

We vinden het leuk om jullie ervaringen te lezen op onze Facebookpagina!
 

 
respect.jpg

Respect

In de maand november staat de deugd Respect centraal.
Internationaal is er aandacht voor deze deugd in de week van 10-14 november, dan is het 'De week van Respect'.
Op de site www.dagvanrespect.nl staan lesprogramma's voor deze week voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.
Na aanmelding is het pakket gratis te downloaden.

De deugd respect heeft raakvlakken met andere deugden uit Het Deugdespel, zoals verdraagzaamheid, rekening houden met, zorgzaamheid, eerbied, zelfvertrouwen.

 

 

Jij bent goed zoals je bent

 

Je bent zo mooi anders

je bent zo mooi anders.jpg

De deugd respect nodigt uit om bijvoorbeeld thuis te praten over de verschillen tussen de gezinsleden. We zijn allemaal anders, hebben allemaal andere kwaliteiten.
Kijk naar de deugdenposter ( te vinden bij de gratis downloads) en maak een familiedeugdenportret.
Teken, verf knip, plak de gezinsleden op een mooi papier en schrijf daar bij elk gezinslid de 5 meest typerende deugden bij.


Welke deugden hebben jullie gemeenschappelijk?
Met welke deugden vullen jullie elkaar aan?
Met welke deugden kunnen jullie elkaar helpen?

Lees samen het gedicht van hans Andreus, met respect voor de verschillen.

 En.......als je het leuk vindt....deel het familiedeugdenportret op onze Facebookpagina!

 

Iedereen is anders

Lees met de kinderen het deugdenkaartje Respect en praat met elkaar over wat er staat. Doe je dat voor het eerst? Lees dan onze algemene tips.

Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen zijn:

Wat zijn waarden? Wat zijn normen? (zie onze FAQs)
Hoe kun je respect tonen naar mensen of dieren?
Hoe merk je dat iemand respect heeft voor jou?
Waardoor kun je respect verdienen - of verliezen?

Maak gebruik van het werkblad Respect en van de deugdentaalkaartjes (te vinden bij de gratis downloads) .

Ter introductie kun je gebruik maken van het lied 'Jij bent goed zoals je bent' van Kinderen voor kinderen. Oudere kinderen kun je vragen of ze een 'song' (bijvoorbeeld van een rapper of groep) kennen over respect.

 

Sesamstraat Identiteitscrisis

 
Respect.jpg

Maak een eigen respect poster

Doe mee aan de Week van Respect! Maak je eigen poster en laat zien hoe jij over respect denkt.

http://www.respectposter.nl/

Deze website is een service van Uitgeverij ACT on Virtues. Op de webpagina klantenservice informeren we je over ons privacybeleid: www.actonvirtues.nl