Het Deugdenspel
 

Lessuggesties bij de deugd Dankbaarheid

Dankbaarheid.jpg

 
dank.jpg

En wat zeg je dan......?

In de gezellige decembermaand zijn er veel momenten om de deugd dankbaarheid in het licht te zetten.
Dankjewel, bedankt, ik ben blij met... ik waardeer... Allemaal verschillende woorden om je dankbaarheid te uiten.

Lees met de kinderen de kaart Dankbaarheid van het Deugdenspel en bespreek de verschillende zinnen.

  • Wat spreekt je aan?
  • Welk deel van de deugd gaat je goed af?
  • Bespreek voorbeelden, vertel ook zelf hoe je de deugd bij de kinderen hebt gezien.
  • Welk deel van de deugd vind je moeilijk?
  • Wat kan je helpen om te groeien in deze deugd?

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zijn er veel verschillende manieren om aandacht te besteden aan deze deugd.

Maak een alfabetlijstje, verzin bij elke letter waar je dankbaar voor bent.

A: ik ben blij met de vriendschap van Annelies, ik vind haar aardig.
B: ik word blij van een wandeling in het Bos
C: de Cappuccino die mijn vader maakt, is de lekkerste
D:
.........

Maak een filmpje, waarin ieder kind uit de groep 'dankjewel' kan zeggen voor iets of iemand. ( zie ook het Youtube filmpje van groep 1-2 )

Houd een dankbaarheidsdagboek bij, individueel of samen.
Kijk deze maand elke dag naar de dingen/momenten/mensen waar je blij van wordt. Het bijhouden van een dagboek maakt je bewust van alles waar je dankbaar en blij over bent. Je wordt meer gericht op het positieve in het dagelijks leven.
Voor welke mensen ben je dankbaar, waarom?
Voor welke dingen, plaatsen, deugden, ervaringen..?

Gebruik de deugdentaalkaartjes, te vinden bij de gratis downloads, om elkaar te laten weten waar je dankbaar voor bent.

Ter inspiratie hieronder twee filmpjes.

 

Kleuters zeggen dankjewel

 

Dankjewel in verschillende talen

 

De dans van de kraanvogel

origami-kraanvogel.jpg

Lees met de kinderen dit sprookje en praat met elkaar over dankbaarheid, tevredenheid en hebzucht.
Als verwerking kunnen de kinderen een kraanvogel vouwen.

 

Een Aziatisch sprookje over dankbaarheid en hebzucht

Wanneer een waard een jonge arme student gratis onderdak heeft gegeven, schenkt de jongeman hem uit dank een bijzondere muurschildering: een getekende kraanvogel die dansend tot leven komt als je drie keer in je handen klapt. Alles gaat goed totdat een rijk en hebzuchtig man langskomt...

 

Lang geleden in het Oude China, leefde er eens een arme student. Alle dagen van de Oude Wijzen kon hij opnoemen, hij kon dichten en zelfs schilderen, maar geld bezat hij niet. De jongen was straatarm! In de vroege avond ging hij meestal op bezoek bij zijn vriend, de herbergier. Daar zette hij zich neer op z'n bekende plaatsje in een hoek van de gelagkamer en begon te schrijven of te schilderen.

Op een dag kwam de student weer de herberg binnen, doch hij ging dit keer niet zitten. Hij nam een pot Oost-Indische inkt, doopte zijn penseel erin en schilderde, met enkele zwierige streken, een kraanvogel op de muur. Verwonderd kwamen de waard en de gasten naderbij en keken aandachtig naar de vogel. Want het dier zag eruit of het ieder ogenblik zijn vleugels zou kunnen uitslaan en wegvliegen.

Toen wendde de student zich tot de waard en sprak: "Beste vriend, vandaag vertrek ik uit deze plaats. Maar omdat u altijd zo goed voor mij geweest bent en blijkbaar weet wat honger is, heb ik als afscheidsgeschenk deze kraanvogel op uw muur geschilderd. U hoeft slechts driemaal in de handen te klappen of de kraanvogel strijkt neer op de vloer en maakt een dansje voor u en de gasten. Maar, beste man, houd er rekening mee dat de vogel slechts éénmaal per dag kan dansen."

Na deze woorden klapte hij driemaal in zijn handen om aan te tonen dat hij de waarheid had gesproken en werkelijk, de kraanvogel sloeg zijn vleugels uit, streek met de snavel zijn veren glad en daalde neer op de vloer. Met lichte bewegingen begon bij op wonderbaarlijke manier te dansen. De gasten hielden hun adem in. Toen de vogel zijn dans beëindigd had, steeg hij van de grond op en het volgende ogenblik was hij weer de bewegingloze afbeelding op de muur.

De student nam daarna hartelijk afscheid van de verblufte waard en ging heen.

Van die dag af brak er een gouden tijd aan in de herberg. De gasten stroomden toe, want iedereen wilde de dans van de kraanvogel zien. En hoewel de waard wel eens terugverlangde naar de stille figuur in zijn eigen hoekje van de gelagkamer - iedere keer als de kraanvogel op de vloer neerstreek, was het of de student in levenden lijve voor hem stond.

Op een dag verscheen een bekende rijkaard in de herberg, een slecht en hebzuchtig mens. Toen de kraanvogel gedanst had, eiste de man dat het dier nogmaals zou dansen.

"Dat is onmogelijk, werkelijk, dat kan niet," verklaarde de waard.

Maar de rijkaard, gewend voor geld alles gedaan te krijgen, wierp een buidel met goudstukken op tafel en zei kalm: "Ik wil dat hij nog eens danst!"

Wat kon de arme waard beginnen? Met een bang hart klapte hij nog eens driemaal in de handen. De kraanvogel aan de wand bewoog zich, langzamer dan anders, en streek met droevig hangende kop naar beneden. Hij danste. Doch het was een vreemde dans, waarbij alle gasten tranen in de ogen kregen. Zo danst een dier dat sterven gaat, dacht de waard ontzet. Toen de kraanvogel de dans beëindigd had, bleef hij roerloos staan. De deur werd geopend en daar stond de student in de herberg.

Hij had zijn fluit in de hand en zonder een woord te zeggen bracht hij deze aan de lippen en begon te spelen. Rustig liep de kraanvogel naar hem toe. Geen van de aanwezigen bewoog zich. Er hing een vreemde stilte in de anders zo drukke gelagkamer.

De student verliet de herberg en liep het dorp door. Hij speelde een trieste, beklemmende melodie, die de mensen nóóit zouden kunnen vergeten. Een paar passen achter de student liep de kraanvogel droevig voort. Toen zij aan het einde van het dorp gekomen waren, verdwenen zij zo plotseling, alsof ze door de aarde waren opgeslokt.

Sindsdien heeft niemand meer iets van hen vernomenÂ…

 *   *   * 

Toelichting

Aziatische verteltraditie.

Kraanvogels zijn grote, grijze vogels met een rode 'kroon' en een kittige staart. Hun naam ontlenen ze echter aan hun roep. Die laat zich het best beschrijven als een soort getrompetter, zoals ganzen dat ook wel doen. Het 'kroe-kroe' of 'kra-kra-kra' is duidelijk te horen in hun Latijnse naam: grus grus (met een oe uitgesproken dus) en ook in de griekse naam: geranos. Van dat woord is ons woord 'kraan' afgeleid. Trouwens, ook de geranium, waarvan de uitgebloeide bloemen inderdaad op vogelkoppen lijken, is naar de kraanvogel genoemd. En niet alleen de bloem. Het dier was kennelijk zo bekend, dat hijskranen (vroeger op twee poten) en waterkranen (vroeger met zo'n zwengel) de mensen aan een kraanvogel deden denken. Zo is de vogel de naamgever van de meest gewone gebruiksvoorwerpen

De 'dans' van de kraanvogel is een beroemd verschijnsel. Dit fenomeen gaat vooraf aan de balts. De mannen paraderen met stijve poten en vooruitgestoken nek, daarna rennen ze in cirkels of maken ze achtjes, ze zigzaggen met gespreide vleugels en dit alles afgewisseld met plotselinge stops, sprongetjes, buigingen en pirouetjes. Neem ook nog de levenslange trouw tussen kraanvogelman- en vrouw en het is niet verwonderlijk dat de vogel het symbool voor tal van goede eigenschappen is geworden.

In het Verre Oosten is de kraanvogel het symbool van geluk, gezondheid en onsterfelijkheid, een beetje vergelijkbaar met onze ooievaar. Men meende dat hij wel duizend jaar kon worden. In Griekenland gold hij als het symbool van waakzaamheid en in Japan is het gebruik om een zieke een of meer gevouwen kraanvogels te sturen. 

Bron

"Chinese sprookjes" bewerkt door Marijke van Raephorst. Uitgeverij N. Kluwer, Deventer, 1971, p. 114-117. ISBN: 90-20-20-00-62

 

 

 
Dankbaar voor dag en nacht.jpg

Dankbaar voor dag en nacht, licht en donker

Hieronder staat een werkblad (pdf) dat je kunt downloaden en printen.  'Ik ben dankbaar voor dag en nacht'. Wat kun je doen dankzij daglicht? Wat kun je doen dankzij het donker tijdens de avond en de nacht? Ook een leuk thema om met kinderen over te filosoferen. Wat als het altijd licht was, of altijd donker? Veel plezier!

 

Gratis download 'Ik ben dankbaar voor dag en nacht'.

 

Dankjewel voor de zon

 

Filmpje van Skik

 

Dit filmpje kun je gebruiken bij het werkblad over dag en nacht.

Skik - Dankjewel voor de zon


Het is zeker 100 keer zo mooi
Als de zon z'n gouden stralen strooit
Het is soms te mooi om waar te zijn
Als 'ie gloedvol over 't koren schijnt
Dus bij wie moet ik in Godsnaam zijn
't Zou wel leuk zijn als je zeggen kon

Dank je wel voor de zon
Dank je wel voor de zon
Dank je wel voor de zon, de zon, de zon,
Dank je wel voor de zon.

Is degene die de zon bedacht
Dezelfde die ons oorlog bracht?
Alle narigheid en alle kwaad
Heeft diezelfde iets dat ook gemaakt?
Daarvoor dank je iemand niet zo snel
Maar voor de zon en al het toffe wel

Dank je wel voor de zon
Dank je wel voor de zon
Dank je wel voor de zon, de zon, de zon,
Dank je wel voor de zon.

Wat is er mooier dan 'n stukje fietsen
als de zon schijnt
Alle stralen voelen voordat 'ie weer
een nacht verdwijnt

Dank je wel voor de zon
Dank je wel voor de zon
Dank je wel voor de zon, de zon, de zon,
Dank je wel voor de zon.
(blijven herhalen).

Act on Virtues hartje.png

Deze website is een service van Uitgeverij ACT on Virtues. Op de webpagina klantenservice informeren we je over ons privacybeleid: www.actonvirtues.nl